NHP HAJRÁ

ÖSSZEFOGLALÓ A PROGRAM FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Új NHP vállalati kölcsön beruházásra, hitelkiváltásra, cégvásárlásra, max. 20 mrd Ft kölcsönösszeg, 2,5% fix kamat, 20 éves futamidő. Professzionális hitelügyintézés sikerdíjért, hitelbírálat 3 héten belül. Ismerje meg, mekkora az esélye, hogy Cége hitelhez jusson!

KERETÖSSZEG:

Az MNB 1500 milliárd Ft 0% kamatozású forrást bocsát a kereskedelmi bankok rendelkezésére, amelyet azok saját döntési hatáskörükben, az alábbi feltételek mellett.

IGÉNYELHETŐ:

Kis- és középvállalkozások számára

HITELCÉLOK:

Beruházás

(immateriális javak, új vagy használt tárgyi eszközök beszerzése, a már meglévő vagy bérelt eszközök korszerűsítése)

 • Eszközvásárlás esetén az eszköz akkor adható bérbe, ha:
  • (i) a vállalkozás tevékenységei között szerepel a bérbeadásnak megfelelő TEÁOR kódú tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt vagy
  • (ii) a beruházás tárgyát képező eszköz (beleértve az ingatlant is) cégcsoporton belül kerül bérbeadásra vagy üzemeltetésre történő átadásra és az üzletszerűen hasznosul.
 • Személygépkocsi abban az esetben finanszírozható, ha a vállalkozás főtevékenysége 2020. január 1től folyamatosan személyszállítás.
 • Lakóingatlan vásárlás vagy építés abban az esetben finanszírozható, ha
  • (i) Ha a lakóingatlan hasznosítása tartósan kizárólagosan üzleti célúra változik, és ez a tény az ingatlannyilvántartásban legalább széljegyként bejegyzésre kerül
  • (ii) Legalább 10 lakásból álló lakóingatlan építése vagy ilyen új építésű ingatlan megvásárlása, amennyiben a lakások magánszemélyek részére kerülnek bérbeadásra, legalább 30 napos bérleti futamidő mellett.

Csak számlákkal igazolható beruházások finanszírozhatóak.

HITELCÉLOK:

Részesedés vásárlás finanszírozása

2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzés

Forgóeszköz finanszírozás

 • Forgóeszközhitel összege nem haladhatja meg a vállalkozás készletállománya, a nem lejárt, valamint legfeljebb 30 napja lejárt vevőkövetelései, valamint (12 havi) személyi jellegű ráfordításai együttes összegét.
 • Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz korlátlanul felhasználható
 • Meglévő forgóeszközhitel kiváltására is alkalmas

Hitelkiváltás

 • Legkésőbb 2020. január 1. napjáig megkötött forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására fordítható.
 • Csak olyan hitel váltható ki, amely megfelel a beruházási kölcsön felvételére vonatkozó (fenti) kritériumoknak.
 • NHP keretében felvett hitel nem váltható ki.

Támogatás előfinanszírozás

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG:  1 millió Ft – 10 milliárd Ft

MAXIMÁLIS FUTAMIDŐ:

 1. Beruházási hitel: 20 év
 2. Részesedés vásárlás: 20 év
 3. Forgóeszköz finanszírozás: 3 év
 4. Hitelkiváltás: legfeljebb kiváltásra kerülő kölcsön első folyósításának napjától számított 20 év.

KAMAT:

max. évi 2,5% (beleértve az összes kamatot és díjat)

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

 1. Nem finanszírozhatóak kapcsolt vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belüli és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások, valamint mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.
 2. Saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozása a vállalkozás részére történő folyósítások előtt legfeljebb 120 nappal kifizetett számlák vonatkozásában lehetséges.

Kapcsolt vállalkozások: A hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozások.